مدیر گروه

 
  نام و نام خانوادگی:

دکتر فرشید عابدی


 

 
  تحصيلات:

متخصص بیماری های عفونی

 
  سمت/ رتبه:

عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشکي مشهد

 

دوره پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1374

 

دوره تخصص بیماری های عفونی دانشگاه علوم پزشکی تهران 1381

 
  تلفن:    
  پست الكترونيكي:

abedif[at]mums.ac.ir

 
   رزمه :

 فرم مشخصات علمي آموزشي (cv)

 


 

 

 

منو اصلی