تاریخچه گروه

 
 

مقدمه ای بر آموزش پزشک خانواده

دوره پودمانی مدیریت عالی بهداشت عمومی (MPH) ویژه توانمندسازی پزشکان خانواده یکی از مقاطع تحصیلات عالی دانشگاهی است که متقاضیان واجد شرایط با داشتن مدرک دکترای پزشکی عمومی (MD) و گذراندن واحدهای آموزشی مربوطه و قبولی در امتحانات تکوینی و نهایی موفق به اخذ گواهینامه معادل کارشناسی ارشد در این رشته می گردند. هدف این دوره توانمندسازی پزشکانی که به عنوان پزشکان خانواده در خط اول نظام ارایه خدمات سلامت جمهوری اسلامی ایران خدمت نموده و به تأمین، حفظ و ارنقا سلامت در جامعه، تشخیص و درمان بیماری های شایع بپردازند.

دانشگاه علوم پزشکی مشهد به عنوان اولین دانشگاه در بهمن 88 اقدام به تأسیس گروه حقیقی پزشک خانواده با کمک  15  نفر از اعضای هیات علمی نمود که از جمله وظایف این گروه، آموزش دانشجویان دوره MPH پزشکان خانواده و طراحی دوره تخصصی پزشک خانواده تعیین گردید به گونه ای که هم اکنون بیش از 70 دانشجوی دوره MPH پزشک خانواده در دانشکده پزشکی مشغول به تحصیل می باشند .


 
 
 

منو اصلی