برنامه هفتگی اسایتد

جناب اقای دکتر مهدی طالبی: یکشنبه ها گروه پزشکی خانواده

جناب اقای دکتر محمدجواد پریزاده:دوشنبه ها درمانگاه

جناب اقای دکتر محمدرضا مجدی: یکشنبه ها و سه شنبه ها درمانگاه

سرکارخانم دکتر ویدا وکیلی: شنبه ها و چهارشنبه ها درمانگاه

سرکار خانم دکتر نسرین میلانی: یکشنبه ،دوشنبه و سه شنبه در درمانگاه

 

منو اصلی